Raw skóre

Ve statistice a analýze dat je surové skóre původní údaj, který nebyl transformován. To může zahrnovat například původní výsledek získaný studentem v testu (tj. počet správně zodpovězených položek) na rozdíl od tohoto skóre po transformaci na standardní skóre nebo percentilové hodnocení nebo podobně.

Často musí být konverze provedena na standardní skóre před tím, než mohou být data použita. Například otevřená dotazovací otázka přinese surová data, která nemohou být použita pro statistické účely, jak to je; nicméně otázka s více možnostmi přinese surová data, která mohou být buď snadno převedena na standardní skóre, nebo dokonce mohou být použity, jak to je.

Doporučujeme:  Foveální vidění