Robert Plutchik

Robert Plutchik (29. dubna 2006 – 78 let) byl psycholog.

Psychoevoluční teorie emocí

Psychoaevoluční teorie emocí Roberta Plutchika je jedním z nejvlivnějších klasifikačních přístupů k obecným emocionálním reakcím. Usoudil, že existuje osm primárních emocí – hněv, strach, smutek, znechucení, překvapení, zvědavost, přijetí a radost. Plutchik navrhl, že tyto „základní“ emoce jsou biologicky primitivní a vyvinuly se s cílem zvýšit reprodukční schopnost zvířete. Plutchik argumentuje pro nadřazenost těchto emocí tím, že ukazuje, že každá z nich je spouštěčem chování s vysokou hodnotou přežití, jako například způsob, jakým strach vzbuzuje odezvu na boj nebo útěk.

Plutchik přispěl článkem „Emotions“ do encyklopedie World Book Millenium 2000.

Doporučujeme:  Nancy Chodorow