Sybil (kniha)

Sybil je kniha, kterou v roce 1973 napsala Flora Rheta Schreiberová o ženě jménem Shirley Ardell Masonová. Masonová se narodila 25. ledna 1923 v Dodge Center v Minnesotě. Její příběh je nejznámějším zaznamenaným případem mnohočetné poruchy osobnosti. V roce 1976 byl podle knihy natočen také film, ve kterém hlavní roli hrála Sally Fieldová v titulní roli a Joanne Woodwardová jako její terapeutka, doktorka Cornelia B.

Případ byl v roce 1998 prohlášen Robertem Rieberem a Johnem Jayem z College of Criminal Justice za podvod. Shirley Ardell Masonovou znovu diagnostikovali jako extrémně ovlivnitelnou hysterku a tvrdili, že byla zmanipulována doktorkou Cornelií B. Nicméně ani Rieber, ani Jay nejsou psychiatři nebo psychologové, hysterie není formální diagnózou DSM-IV a Masonovou nikdy osobně nevyslechli. Masonová navíc zemřela v roce 1998, takže jakékoliv pokusy o její opětovné diagnostikování mohou být založeny pouze na domněnkách.

„To, co následuje, je založeno na původní knize.“

Podle lidí, kteří znali Masonovu rodinu v Dodge Center, byla její matka náchylná k bizarnímu chování a kontrolovala Masona velmi přísně. Její otec a babička k ní byli laskaví, ale nemohli nic dělat s týráním její matky. Rodina byla Adventistka sedmého dne, náboženství, které bylo zřejmě považováno obyvateli Dodge Center s určitým podezřením kvůli jeho povrchní podobnosti s judaismem.

Začátkem padesátých let byla Masonová suplující učitelkou a studentkou Kolumbijské univerzity. Dlouhou dobu měla výpadky paměti a emocionální zhroucení a nakonec nastoupila k psychoterapii u freudovského psychiatra Wilbura. Jejich společná sezení jsou základem knihy.

V knize je „Sybil“ (jméno, které Schreiber dal Masonovi, aby chránil její soukromí) pacientkou se závažnými problémy se sociální úzkostí a ztrátou paměti. Po delší terapii Wilbur zjistí, že Sybil má 16 samostatných osobností. Používá hypnózu a rozhovory se sodíkovým amytalem, aby povzbudila Sybilino různé já ke sdělování a odhalování informací o jejím životě. Některé z jejích „alterantů“ jsou:

Doporučujeme:  OCD - Léčba - Hluboká mozková stimulace

Wilbur se rozhodl, že mnohočetné osobnosti Shirley Masonové jsou důsledkem zneužívání v dětství z rukou její matky, která byla zjevně schizofrenní. Zatímco bizarní chování matky bylo Masonovými současníky snadno potvrzeno, konkrétní incidenty související v knize a filmu mohly být přehnaně dramatizovány na šokovou hodnotu. Záznamy o Masonově terapii nebyly nikdy zveřejněny a jak ona, tak doktor Wilbur jsou od roku 2004 mrtví.

Masonová se později přestěhovala do Lexingtonu v Kentucky, kde vyučovala výtvarné kurzy a po mnoho let vedla ze svého domova uměleckou galerii. Zemřela na rakovinu prsu 26. února 1998. O Masonové a jejím vztahu s Wilburem se plánuje kniha faktu a film psychiatrického historika Petera Swalese.

Masonův případ zůstává kontroverzní; Wilburovy metody jsou v psychiatrické komunitě kontroverzní. Údajně měly být osobní dokumenty doktora Wilbura odpečetěny od roku 2005, ale není důvod se domnívat, že jejich obsah bude zpřístupněn široké veřejnosti. V každém případě nebudou obsahovat záznamy o terapii Shirley Masonové, pokud si Wilbur vůbec nějaké uchoval; údajně byla v této oblasti své práce nedbalá.