Systém podpory klinického rozhodování

Klinické (nebo diagnostické) systémy podpory rozhodování (CDSS) jsou interaktivní počítačové programy, které přímo pomáhají lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům s rozhodovacími úkoly.

Pro lékařskou diagnostiku existují obory pro nejasnosti ve vstupních údajích, jako je anamnéza (pacientův popis nemocného stavu), fyzikální vyšetření (zejména v případech nespolupracujících nebo méně inteligentních pacientů) a laboratorní testy (chybné metody nebo vybavení). U léčby navíc existuje možnost lékových reakcí a specifických alergií a nedodržení terapie pacienty z důvodu nákladů nebo času nebo nežádoucích účinků.

Ve všech těchto oblastech mohou počítače pomoci lékaři dosáhnout přesné diagnózy rychleji. Dalším novým odvětvím farmakogenomiky medicíny je produkt křížení mezi informačními technologiemi a biologií, což vede k individualizované léčbě.

Základní komponenty CDSS zahrnují dynamickou (lékařskou) znalostní základnu a odvozovací mechanismus (obvykle soubor pravidel odvozených od expertů a medicíny založené na důkazech). Může být založen na expertních systémech nebo umělých neuronových sítích nebo na obojím (expertní systémy Connectionist).

Doporučujeme:  Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu-noradrenalinu-dopaminu