Červenec 2023

Demografický profil

Demografický nebo demografický profil je termín používaný ve výzkumu, marketingu atd. k popisu demografického seskupení nebo tržního segmentu. Obvykle se jedná o chronologická věková pásma (protože teenageři si nepřejí kupovat zubní fixant), pásma sociálních tříd (protože bohatí mohou chtít jiné produkty než střední a chudší třídy a mohou být ochotni platit více) a pohlaví (částečně …

Demografický profil Pokračovat ve čtení »

Kognitivní behaviorální terapie a její doporučení

Co je Kognitivní behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na převzetí odpovědnosti za vlastní myšlenky, pocity a chování. Pracuje s procesem, kdy se pacient nejprve zaměří na vlastní myšlenky a pocity, aby pochopil, jak tyto faktory ovlivňují jeho chování. Tato terapie se často používá k léčbě deprese, úzkosti a …

Kognitivní behaviorální terapie a její doporučení Pokračovat ve čtení »

Jak může psychoanalýza pomoci s porozuměním sebe sama?

Co je to psychoanalýza? Psychoanalýza je psychologická teorie, která se zabývá výzkumem nevědomých aspektů lidské mysli. Teorie byla vyvinuta psychoanalytikem Sigmundem Freudem a byla založena na myšlence, že myšlenky, pocity a chování jsou ovlivněny naším nevědomým. Tato technika je nyní používána pro léčbu široké škály duševních poruch, včetně deprese, úzkosti a posttraumatické stresové poruchy. Jak …

Jak může psychoanalýza pomoci s porozuměním sebe sama? Pokračovat ve čtení »

Testy organicity: Jak funguje Bender – Gestalt test a Perceptual Maze Test (Elithorn)?

Co je to Testy organicity? Testy organicity jsou psychologické testy, které se používají ke zjišťování schopností a dovedností lidí. Mohou sloužit k identifikaci schopností jako je pozornost, paměť, myšlení a logika. Tyto testy jsou používány zejména ve vzdělávacím prostředí jako je škola nebo univerzita, pro posouzení výkonnosti, ale také v průmyslu pro hodnocení zaměstnanců. Jak …

Testy organicity: Jak funguje Bender – Gestalt test a Perceptual Maze Test (Elithorn)? Pokračovat ve čtení »

Kompatibilita mezi kulturami a vztahy

Co je kulturní kompatibilita? Kulturní kompatibilita je komplexní pojem, který se vztahuje k tomu, jak se lidé s různými kulturními zkušenostmi mohou spojit a propojit ve svých vztazích. Je to všestranný koncept, který zahrnuje mnoho různých faktorů, včetně způsobu, jakým se lidé navzájem chápou, komunikují, jednají a reagují na sebe navzájem. Kulturní kompatibilita je nesmírně …

Kompatibilita mezi kulturami a vztahy Pokračovat ve čtení »

12 způsobů, jak psychoanalýza může pomoci s porozuměním sebe sama

1. Vědomé a nevědomé myšlení Psychoanalýza pomáhá lidem porozumět jejich vědomým a nevědomým myšlením. To je důležité, protože vědomá mysl je ta, kterou vnímáme a je nám viditelná. Nevědomá mysl je však skrytá a dosud neobjevená část mysli, která může ovlivnit naše chování, pocity, názory a jednání. Pro porozumění sebe sama je tedy nezbytné porozumět …

12 způsobů, jak psychoanalýza může pomoci s porozuměním sebe sama Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a láska

Co je to gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutická metoda, která se soustředí na jakékoli současné prožívání, zaměřuje se na využití všech čtyř zdrojů vědomí: pozorování, názory, pocity a vědomí já. Tato metoda se zaměřuje na to, jak tělo, mysl a emoce ovlivňují lidské chování. Jak se gestalt psychoterapie týká lásky? Gestalt psychoterapie může být …

Gestalt psychoterapie a láska Pokračovat ve čtení »

Testy verbálních schopností ( Doplňování vět, G zkouška ) a matematických schopností (Kalkulia I + II)

Testování verbálních schopností Verbální schopnosti jsou nezbytné pro úspěch ve většině oblastí života. Jedním z nejčastějších testů verbálních schopností je doplňování vět a G zkouška. Doplňování vět Doplňování vět je jednoduchý test, který měří schopnost čtenáře pochopit význam věty a najít správné slovo, které ji dokončí. Test se skládá z vět, které jsou nedokončené a …

Testy verbálních schopností ( Doplňování vět, G zkouška ) a matematických schopností (Kalkulia I + II) Pokračovat ve čtení »

Poruchy osobnosti: Jaké jsou jejich kognitivní a emoční důsledky?

Poruchy osobnosti: Co to je? Poruchy osobnosti (PO) jsou diagnostikované psychické poruchy, které se mohou projevovat jako tendence k opakujícím se, neadaptivním myšlenkám, emocím a chováním. Tyto poruchy mohou vážně ovlivnit kvalitu života člověka a jeho schopnost přizpůsobit se společnosti. Kognitivní a emoční důsledky poruch osobnosti Kognitivní důsledky poruch osobnosti zahrnují změny v myšlení, které …

Poruchy osobnosti: Jaké jsou jejich kognitivní a emoční důsledky? Pokračovat ve čtení »

Partnerské vztahy a Gestalt psychoterapie

Co jsou Partnerské Vztahy? Partnerské vztahy jsou vztahy, ve kterých se dva lidé snaží společně dosáhnout spokojenosti a užitečnosti. Jsou to vztahy, které jsou založeny na důvěře, porozumění, empatii a vzájemném respektu. Jak Gestalt Psychoterapie Pomáhá ve Vztazích? Gestalt psychoterapie je jednou z nejpopulárnějších terapeutických technik, které se používají pro řešení partnerských konfliktů a problémů. …

Partnerské vztahy a Gestalt psychoterapie Pokračovat ve čtení »