Deriváty fenothiazinu

ethanol (lehký), minerální olej (lehký)

Fenothiazin je benzo derivát thiazinu, který se dnes nejčastěji používá jako meziprodukt při výrobě různých psychiatrických léků. Původně byl vyvinut jako syntetické barvivo v roce 1883 a jako insekticid byl zaveden firmou DuPont v roce 1935.

Fenothiazinové pesticidy působí tak, že ovlivňují nervový systém hmyzu a inhibují odbourávání acetylcholinu tím, že ochromují enzym acetylcholinesterázu. Mnoho z vedlejších účinků neuroleptických antipsychotik fenothiazinu je způsobeno jejich anticholinergními blokačními účinky.

Fenothiazinové deriváty

Termín „fenothiaziny“ se používá k popisu největší z pěti hlavních tříd neuroleptických antipsychotik. Tyto léky mají antipsychotické a často i antiemetické vlastnosti, i když mohou také způsobit závažné nežádoucí účinky, jako je akatizie, tardivní dyskineze, extrapyramidové příznaky a vzácný, ale potenciálně smrtelný neuroleptický maligní syndrom.

Třída fenothiazinu neuroleptických antipsychotických psychotropních látek je blízce příbuzná thioxanthenům, které jsou si farmakologicky velmi podobné.

Existují tři skupiny fenothiazinových antipsychotik, lišících se svou chemickou strukturou a farmakologickými účinky:

Doporučujeme:  Kenneth J. Gergen