Organické (model)

Organic popisuje formy, metody a vzory nalezené v živých systémech, jako je organizace buněk, na populace, komunity a ekosystémy.

Organické modely se používají zejména při navrhování umělých systémů a popisu sociálních systémů a konstruktů.

Organická psychiatrie známá také jako biologická psychiatrie

Ve společenských vědách byl organický model využit pro myšlenky jako organická solidarita, organická společnost a organická jednota. Carl Ritter předal myšlenku Lebensraum prostřednictvím konceptu organického, rostoucího státu.

V ekonomii a podnikání se organickým růstem rozumí růst trhu, ke kterému došlo postupně, a nikoli prostřednictvím náhlého odkupu nebo akvizice. Organická organizace je organizace, která je flexibilní a má plochou strukturu, nebo organizace minimální výšky.

Doporučujeme:  Humanistická psychologie