Dynamické hodnocení

Dynamické hodnocení je druh interaktivního hodnocení, které se nejvíce využívá ve vzdělávání. Dynamické hodnocení je výsledkem výzkumu, který provedl vývojový psycholog Lev Vygotsky.

Vygotského termín Zóna přibližného vývoje (ZPD) se vztahuje k rozdílu mezi tím, co se dítě může naučit bez pomoci a co se může naučit s pomocí dospělého nebo schopnějšího vrstevníka. Podle Vygotského je nemožné pochopit potenciální intelektuální vývoj dítěte pomocí jednosměrného hodnocení.

Dynamické hodnocení je interaktivní přístup k psychologickému nebo psychopedagogickému hodnocení, který zahrnuje intervenci do hodnotícího procesu. Nejčastěji se jedná o předstíranou intervenci, pak intervenci a pak o posttest. To umožňuje posuzovateli určit reakci klienta nebo studenta na intervenci. Existuje řada různých dynamických hodnotících postupů, které mají širokou škálu obsahových domén.

Doporučujeme:  Kurzy distančního vzdělávání pro psychology