Fakultní psychologie

Fakultní psychologie nahlíží na mysl jako na soubor samostatných modulů nebo fakult, které jsou přiděleny k různým duševním úkolům. Tento pohled je implicitně obsažen ve formulaci frenologie Franze Josepha Galla, zneuznané praxi měření osobnostních rysů měřením boulí na hlavě.
Nicméně fakultní psychologie byla oživena v pojetí modularity mysli Jerryho Fodora, domněnce, že různé moduly autonomně řídí smyslové vjemy a další duševní funkce.

Doporučujeme:  Fotocentrismus