Kataplexie

Narkoleptický teenager čeká na kataplexii projít

Kataplexie je zdravotní stav, který často postihuje osoby trpící narkolepsií, což je porucha, jejímiž hlavními příznaky
jsou EDS (nadměrná denní ospalost), spánkové ataky a narušený noční spánek.

Termín kataplexie pochází z řeckého kata znamenající dolů a plexis znamenající mrtvici nebo záchvat, znamenající padající záchvat.

Kataplexie se projevuje jako svalová slabost, která může sahat od sotva znatelného ochabnutí obličejových svalů až po pokles čelisti nebo hlavy, slabost v kolenou nebo úplný kolaps. Obvykle je řeč nezřetelná, zrak je zhoršený (dvojité vidění, neschopnost zaostřit), ale sluch a vědomí zůstávají normální. Tyto záchvaty jsou spouštěny silnými emocemi, jako je rozjaření, hněv, strach, překvapení a smích.

Kataplexie byla dosud zjištěna pouze u jedinců s narkolepsií, a proto je považována za totéž. Kataplexie je také někdy zaměňována s epilepsií, kdy série záblesků může způsobit kóma nebo mrtvici. Navzdory svému vztahu k narkolepsii musí být kataplexie léčena odlišně a musí být užívána samostatná medikace.

Doporučujeme:  Eutanazie