Marche a petit pas

Marche a petit pas gait is seen in:

Dyskineze: Athetóza · Třes · Dyskineze

Nůžková chůze · Cerebelární ataxie · Festinating gait · Marche a petit pas · Propulsive gait · Stomping gait · Spastic gait · Magnetic gait

Steppage gait · Antalgická chůze

Křeč (Trismus) · Fascikulace · Fibrilace · Myokymie · Křeč

Myopatická chůze · Trendelenburgova chůze · Holubí chůze

Rachitic růženec · Klub

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

proc, lék (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr

anat (h/n, u, t/d, a/p, l)/phys/devp/hist

noco (m, s, c)/cong (d)/tumr, sysi/epon, injr

Doporučujeme:  Krizová střediska pro případy znásilnění