Impuls

V motivaci je impuls přáním nebo nutkáním, zejména náhlým. Může být považován za normální a základní součást procesů lidského myšlení, ale také za něco, co se může stát problematickým, jako ve stavu, jako je obsedantně-kompulzivní porucha.

Schopnost ovládat impulzy, přesněji řečeno ovládat touhu na ně působit, je důležitým faktorem osobnosti a socializace. Odložené uspokojení, známé také jako ovládání impulzů, je toho příkladem, týkající se impulzů primárně vztahujících se k věcem, které člověk chce nebo po kterých touží.

„Mnoho psychických problémů je charakterizováno ztrátou kontroly nebo nedostatkem kontroly ve specifických situacích. Obvykle je tento nedostatek kontroly součástí vzorce chování, který zahrnuje i jiné nepřizpůsobivé myšlenky a činy, jako jsou problémy se zneužíváním návykových látek nebo sexuální poruchy jako parafilie (např. pedofilie a exhibicionismus). Když je ztráta kontroly pouze složkou poruchy, obvykle nemusí být součástí vzorce chování a pro stanovení diagnózy musí být přítomny i jiné příznaky.“ (Franklin)

Doporučujeme:  Sémantika