Ovladače

Řidiči, ti, kteří ovládají motorová vozidla, zejména automobily, byli podrobně studováni psychology s cílem porozumět chování řidičů a snížit dopravní nehody například prostřednictvím vzdělávacích programů pro řidiče a dalších pokusů o zvýšení bezpečnosti na dálnicích.

Nezkušení řidiči jsou nejpravděpodobněji zapleteni do automobilové nehody a existuje také korelace s mladými řidiči [citace nutná]. Navrhované důvody pro to zahrnují nezkušenost v kombinaci s přehnanou sebedůvěrou, tlak vrstevníků, touhu předvádět se, a dokonce i argumenty pro neurologický vývoj [citace nutná]. Kromě toho se většina vážných kolizí vyskytuje v noci a když má auto více cestujících [citace nutná]. To vedlo k následujícím návrhům:

Některé země nebo státy již některé z těchto nápadů zavedly. Toto zvýšené riziko pro mladé je pojišťovnám známo a pojistné to někdy odráží; zdá se však, že velmi vysoké pojistné pro mladé řidiče nemělo významný dopad na statistiky nehod, což naznačuje, že tito řidiči prostě vysoké pojistné přijímají jako součást nákladů na mobilitu „na silnici“ nebo že věk nehraje roli v lehkomyslnosti/zručnosti řidičů.

Doporučujeme:  Spolehlivost testu a opakovaného testu