Přijímací testy do školství

Toto je seznam standardizovaných testů, které mohou studenti absolvovat pro přijetí na různé školy:

Absolventi/odborné školy

Doporučujeme:  Hodnocení prostorové paměti