Sexuální zneužívání (časopis)

Sexuální zneužívání poskytuje fórum pro nejnovější originální výzkumy a odborné posudky o klinických i teoretických aspektech sexuálního zneužívání. Na rozdíl od jiných publikací, které prezentují směs článků o sexuálním zneužívání a lidské sexualitě obecně, je sexuální zneužívání jediné, které se zaměřuje výhradně na články související se sexuálním zneužíváním a důkladně zkoumá jeho příčiny, následky a léčebné strategie. Hloubkové studie poskytují základní údaje pro osoby pracující v klinickém i akademickém prostředí, včetně psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a terapeutů/poradců, jakož i pracovníků nápravných zařízení a příbuzných odborníků.

Vydal Asociace pro léčbu sexuálních násilníků

Doporučujeme:  Horace Romano Harré