Genderismus

Genderismus je kulturní přesvědčení, že pohlaví je binární, neboli že existují nebo by měla existovat pouze dvě pohlaví – muž a žena – a že aspekty pohlaví jsou neodmyslitelně spjaty s pohlavím, které jim bylo přiřazeno při narození. To může posilovat negativní postoje, předsudky a diskriminaci vůči lidem, kteří vykazují projevy genderové odlišnosti nebo nonkonformity a/nebo jejichž genderová identita neodpovídá jejich pohlaví při narození. Genderismus má zvláštní význam pro osoby, které spadají do transgenderového spektra, a je zastřešující ideologií zodpovědnou za transfobii a gender bashing. Kromě toho se říká, že podobně jako je transfobie paralelní s homofobií, je genderismus paralelní s heterosexismem.

Doporučujeme:  Sissy