Hebefilie

Hebefilie odkazuje na sexuální preferenci dospělého k pubescentním mladíkům; tento termín zavedl Glueck (1955). Liší se od efedrofilie, která odkazuje na erotický zájem o jedince ve střední až pozdní adolescenci, a od pedofilie, která odkazuje na erotický zájem o předpubertální děti. Zatímco jedinci se sexuální preferencí pro dospělé (tj. teleiofily) mohou mít určitý sexuální zájem o jedince v pubescentním věku, termín hebefilie je vyhrazen pro ty, kteří preferují jedince v pubescentním věku před dospělými.

Stejně jako u sexuální preference obecně není známo, co způsobuje, že se někdo sexuálně zajímá spíše o pubescentní děti než o dospělé.

Tým kanadských sexuologů publikoval sérii výzkumných článků srovnávajících biologicky relevantní charakteristiky klinických vzorků pedofilů, hebefilů a teleiofilů (jedinců se sexuální preferencí pro dospělé). V takových vzorcích jsou hebefilní muži uprostřed mezi pedofilními muži a teleiofilními muži s průměrným IQ (s pedofily s nejnižším skóre), skóre paměťových testů (s pedofily s nejnižším skóre), výskyt neapravorukosti, výskyt neúspěšných školních známek nad a nad rozdíly IQ (s pedofily s nejčastějším selháním známek), výskyt poranění hlavy v dětství (s pedofily s nejvyšším výskytem poranění) a tělesná výška.

Prevalence hebefilie versus pedofilie

Existují klinické a nápravné vzorky sexuálních delikventů, v nichž hebefilní muži převažují nad muži pedofilními. Anonymní průzkumy mezi lidmi sexuálně zainteresovanými na dětech navíc častěji uvádějí erotický zájem o pubescentní děti než o děti předpubertální.

Doporučujeme:  Úmluva OSN o právech dětí