Sociální neurověda

Sociální neurověda je interdisciplinární obor, který se zabývá vzájemnými důsledky neurovědy a sociální vědy pro pochopení sociálních a afektivních aspektů chování. Sociální neurověda zkoumá biologické mechanismy, které jsou základem sociálních procesů a chování, které mnozí považují za jednu z hlavních problémových oblastí neurověd v jednadvacátém století, a využívá biologické pojmy a metody k rozvoji a zdokonalování teorií sociálních procesů a chování ve společenských a behaviorálních vědách. Po většinu 20. století byla sociální a biologická vysvětlení pokládána za neslučitelná. Pokroky v posledních letech vedly k rozvoji nového pohledu syntetizovaného ze sociálních a biologických věd. Nový obor sociální neurovědy klade důraz na komplementární povahu různých úrovní organizace zasahujících do sociální a biologické oblasti (např. molekulární, buněčné, systémové, osobnostní, relační, kolektivní, společenské) a na to, jak mohou víceúrovňové analýzy podpořit pochopení mechanismů, na nichž je založena lidská mysl a chování.

Četné metody jsou používány v sociální neurovědě ke zkoumání souběhu nervových a sociálních procesů, včetně fMRI, Event-related potentials, Transcranial magnetic stimulation, Electrocardiogram, Electromyogram, Electrodermal Response, a Focal Brain Lesions pacientů.

Profesní organizace

Časopisy sociální neurovědy

Doporučujeme:  Insulární kůra