Softwarový agent BDI

Model agenta BDI je odvozen z logiky BDI. Model má nějaký filosofický základ v teorii lidského praktického uvažování Belief-Desire-Intention, kterou popsal Bratman.

Přesvědčení představují informační stav agenta. Agent může tyto informace ukládat pomocí databáze, sady proměnných nebo jiné datové struktury. Příkladem přesvědčení mohou být informace o jiných partnerských agentech (pozice, velikost, barva atd…).

Touhy (nebo cíle) představují motivační stav agenta. Touhy představují cíle, kterých chce agent dosáhnout, nebo obecněji priority s nimi spojené. Příklady touhy mohou být: najít nejlepší cenu, odnést mě domů, oznámit mámě

Záměry představují rozvážný stav agenta, co agent zamýšlí udělat.

Architektura agenta BDI

Doporučujeme:  Vysazení (obranný mechanismus)