Systém zdravotní péče

Systém zdravotní péče je organizace, kterou je zdravotní péče poskytována.

Ačkoli někteří lidé pohlížejí na zdravotní péči z ekonomického hlediska jako na nelišící se od jiných produktů nebo služeb, jiní se domnívají, že má mnoho charakteristik, které vybízejí k vládním zásahům nebo regulaci:

Modely systémů zdravotní péče

Téměř v každé zemi s vládním systémem zdravotní péče je umožněno fungování paralelního soukromého systému. Ten je někdy označován jako dvoustupňová zdravotní péče. Rozsah, rozsah a financování těchto soukromých systémů je velmi variabilní.

Doporučujeme:  Náboženská literatura