Národní průzkum zdravotní péče

National Health Care Survey (NHCS) je provozován jako součást činnosti Národního centra pro zdravotní statistiku (NCHS), které je jedním z center pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které je součástí amerického ministerstva zdravotnictví a lidských služeb.

Průzkum zahrnuje průzkumy rodiny poskytovatelů zdravotní péče, získává informace o zařízeních, která poskytují zdravotní péči, o poskytovaných službách a charakteristikách pacientů, kterým jsou služby poskytovány.

Tato skupina průzkumů zahrnuje tyto složky:

Národní průzkum ambulantní lékařské péče (NAMCS)

Národní nemocnice Ambulantní lékařská péče Průzkum (NHAMCS)

Národní přehled ambulantní chirurgie (NSAS)

Průzkum o propuštění z nemocnice (NHDS)

Národní průzkum domů s pečovatelskou službou (NNHS)

Národní průzkum domácí a hospicové péče (NHHCS)

Národní průzkum zdravotního pojištění zaměstnavatele (NEHIS)

Národní soupis poskytovatelů zdravotní péče (NHPI)

Každý průzkum je založen na vícestupňovém schématu odběru vzorků a shromažďuje údaje přímo od poskytovatelů zdravotní péče, nikoli od pacientů, takže poskytuje nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o diagnóze a léčbě, jakož i o charakteristikách institucí.

Doporučujeme:  Philippe Pinel